Op verzoek van staalmagnaat Andrew Carnegie (1835-1919) onderzocht en ondervroeg Hill bijna dertig jaar lang de succesvolste Amerikanen, onder wie vele legendarische grootheden: ondernemers als Henry Ford en John D. Rockefeller, de uitvinders Thomas Edison en Alexander Graham Bell, luchtvaartpionier Wilbur Wright en presidenten als eodore Roosevelt. Het doel van Hill was om het geheim van succes vast te leggen en toegankelijk te maken voor iedereen. Dat was de wens van Carnegie, zelf afkomstig uit een straatarm Schots gezin. In de Verenigde Staten van eind negentiende eeuw wist hij zich op te werken tot een van de rijkste zakenmensen op aarde. De honderden miljoenen dollars die hij verdiende schonk hij aan het einde van zijn leven aan educatieve instellingen. Hij liet er vijfentwintighonderd openbare bibliotheken van bouwen. Carnegie was ervan overtuigd dat succes het resultaat was van een bepaalde denkwijze en een aantal praktische principes. Hij was van mening dat de succesformule op alle scholen en universiteiten als verplichte lesstof toegepast moest worden. Hij geloofde dat als de formule goed zou worden onderwezen, het hele educatieve systeem zo drastisch zou veranderen, dat de opleidingstijd met de helft verminderd kon worden.

Ik bestudeer Think and Grow Rich aandachtig. Het gegeven dat gedachten dingen zijn en dat je door middel van verbeeldingskracht je realiteit kunt vormgeven fascineert me. Napoleon Hill beschrijft dertien principes die gezamenlijk een strategie tot succes vormen. Er zou een geheim in elk hoofdstuk te vinden zijn zonder dat het specifiek wordt benoemd. Het boek gaat over de kracht van je gedachten en hoe je door middel van die gedachten dromen en wensen kunt omzetten in realiteit. Napoleon Hill spreekt vaak over de mind, wat we in het Nederlands de geest noemen, al dekt dat naar mijn idee niet de lading. Onze mind kun je vergelijken met je eigen persoonlijke cloud, een oneindig grote virtuele opslagplaats met al je gedachten en ervaringen. Je zou die kunnen zien als een onzichtbare gedachtewolk die om je heen zweeft. Die wolk is geladen met energie en kan op die manier contact maken met het kosmisch bewustzijn, of Oneindige Intelligentie, zoals Napoleon Hill het noemt.

Mijn ogen kunnen de pagina’s niet loslaten. Ik voel een enorme herkenning. Al lezende begin ik in te zien dat het omzetten van mijn verlangen om bij Veronica te werken in de realisatie ervan volledig voldeed aan de beschreven principes. Ik had een brandend verlangen, ik had een absoluut geloof in mezelf, ik was ervan overtuigd dat het me zou lukken, ik zag mezelf al in de studio van radio Veronica aan het werk, het voelde alsof het al werkelijk zo was. Jarenlang bereidde ik me voor op de kans die een keer voorbij zou komen, ik deed er alles voor en offerde er mijn vrije tijd voor op. Mijn onderbewustzijn werd jarenlang structureel geprogrammeerd. Het kon niet mislukken, ook al leek het voor de buitenwereld een onmogelijke missie.

De filosofie over gedachtekracht, de wet van aantrekking en creatie, en de manifestatie van onze verbeeldingskracht vind ik terug in een aantal boeken over de wetenschap van succes. Ik ontdek verbazingwekkende gelijkenissen tussen het werk van Napoleon Hill en eerdere werken: e Master Key System (1912) van Charles F. Haanel, The Science of Getting Rich (1910) van Wallace D. Wattles en Thoughts are Things (1889) van Prentice Mulford.

In alle genoemde boeken, die rond 1900 zijn geschreven, staat centraal dat onze werkelijkheid en ons bestaan een direct gevolg zijn van onze gedachten. Alles komt voort en ontstaat vanuit een gedachte. Een andere opmerkelijke overeenkomst is dat de auteurs spreken over een Vormloze Bron, een Hogere Macht, de energie waaruit het gehele universum bestaat. Alles is ontstaan uit die ene oorspronkelijke bron, een denkende energie waaruit alles voortkomt. Die gedachtegang wordt een eeuw later, in 2006, door Rhonda Byrne op slimme wijze in een nieuwe verpakking gepresenteerd als The Secret. Aan het einde van deel 3 zal ik verder ingaan op de wet van aantrekking en creatie.
De combinatie van zakelijk succes en het spirituele fascineert me. Vanaf dat moment vult mijn boekenplank zich snel met uiteenlopende titels: De alchemist van Paulo Coelho, De profeet van Kahlil Gibran, The Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey, De zeven spirituele wetten van succes van Deepak Chopra en boeken die gaan over de loso e van het boeddhisme en taoïsme. Het mooie van Chopra vind ik dat hij spirituele wetten weet te koppelen aan succes en geld verdienen.

Geld en geluk komen ook mooi samen in het boek The Science of Getting Rich van Wallace D. Wattles. In dit boek over rijkdom komen de woorden ‘liefde’ en ‘geluk’ opvallend vaak voor. ‘Om vol in zijn ziel te leven heeft de mens liefde nodig. Het grootste geluk kunnen we vinden in het schenken van al het goede dat we bezitten aan degenen die we liefhebben.’

Ik zoek naar zowel succes en geld als naar geluk en wijsheid. Dat lijken twee verschillende sporen, maar ik ontdek dat ze een soortgelijke oorsprong en gemeenschappelijke denkwijze hebben. Het spoor naar wijsheid en geluk volgt een spiritueel pad en is al eeuwen oud. Boeddha vertelt dat ons geluksgevoel niet afhankelijk is van ons bezit of van wie we zijn. Het heeft alles te maken met wat we denken, met onze mentaliteit, met onze denkwijze. Ook leert hij ons dat we geen verlangen moeten koesteren omdat dat de oorsprong is van ons lijden. We moeten minder willen, meer bewust zijn en minder streven. Een juist evenwicht tussen onze materiële, fysieke, geestelijke en spirituele wereld is van groot belang. Dat betekent zorgen voor een gezond lichaam en een heldere geest, én je intenties omzetten in fysieke actie.

Napoleon Hill is ervan overtuigd dat je vasthoudend moet zijn om je doel te behalen. Boeddha zegt juist dat je moet loslaten. Het spirituele pad en de weg naar succes lijken hier haaks op elkaar te staan. Toch is er een overeenkomst: doe wat je leuk vindt, volg je hart en leef vanuit je innerlijke verlangen, je passie. En er is nog een gemeenschappelijke deler: de mind, de geest. Uit de lessen van Boeddha leren we dat wij een weerspiegeling zijn van onze ziel en onze geest. Je gedachten zijn de sturende kracht achter je bestaan. Je verbeeldingskracht creëert je werkelijkheid. Je wordt wat je gelooft. Niet wat je hoopt, wat je wenst, of wat je wilt. Je wordt waar je diep vanbinnen echt van overtuigd bent.

Een soortgelijke denkwijze lees ik in As a Man Thinketh van James Allen (1903), waarin beschreven wordt dat een mens niet aantrekt wat hij wíl maar wat hij ís. Elke actie en elk gevoel ontstaat vanuit een gedachte. Volgens Allen is een mens letterlijk wat hij denkt en is zijn persoonlijkheid het resultaat van zijn cumulatieve gedachten. Allens inspiratiebron is eenvoudig te herleiden. Het boek begint met een vers uit de Dhammapada: Het pad der Waarheid, een verzameling verzen waarin de wijsheden van Boeddha worden beschreven in de vorm van korte spreuken:

De geest is de bron die schept en kneedt
En de mens is de geest, die wikt en weegt
Zijn denkraam biedt hem wat hij werkelijk zoekt
Vele malen vreugde, soms veelvuldig een vloek
Hij denkt in stilte en dat krijgt gehoor
Zijn omgeving houdt hem slechts een spiegel voor
~ James Allen, As a Man Thinketh ~

LEEF JE MOOISTE LEVEN,
Michael Pilarczyk

Design Your Own Life
Deze gratis online cursus zal je inzichten geven over je eigen denkwijze en over je gedrag. Het resultaat? Meer geluk, succes en innerlijke rust in je leven.

Meld je aan voor onze gratis cursus