Alles gebeurt binnen in jou. Je kijkt om je heen, naar de buitenwereld, maar jouw beleving speelt zich af in jouw binnenwereld, in de wereld van je gedachten. Dat is het speelveld van de mind. Vanuit het niets ontstaat een gedachte en vervolgens begint vaak de dialoog in jezelf, je gaat de discussie aan met die gedachte. De betekenis die je geeft aan een gedachte, een gebeurtenis of een situatie is cruciaal voor je denkwijze. Die bepaalt je visie op de werkelijkheid, hoe je reageert en vervolgens handelt.

Een voorbeeld. Ik was negenentwintig jaar en belandde door mijn eigen toedoen in diepe schulden. Hoe kon ik in hemelsnaam twee miljoen bij elkaar verdienen om dat financiële probleem op te lossen? Toen in diezelfde periode mijn oma overleed en mijn vrouw ernstig ziek was, zag ik geen uitweg meer. Ik was hopeloos. Mijn overheersende gedachten waren gevuld met de meest dramatische scenario’s. Er was voor mij geen bestaansrecht meer. Mijn leven had geen zin meer. Dat was mijn overtuiging.

Ik leefde met de liefde van mijn leven, die ziek was en die er alles voor overhad om een normaal leven te kunnen leiden. Dat inzicht veranderde mijn gedachtegang radicaal. Hoezo geen bestaansrecht? Hoezo geen zin? Ik was gezond en had al eerder bewezen dat ik succes kon behalen en geld kon verdienen. Een einde aan mijn leven maken zou het bewijs zijn van ultieme mislukking, omdat ik niet zou kunnen omgaan met de omstandigheden en vooral niet met mijzelf. Ik ging op zoek naar een mentor en vond Dan Peña. Hij liet me inzien dat alles mogelijk was, indien ik daarin geloofde. Die inzichten veranderden de betekenis die ik gaf aan mijn situatie. Wat meer kon ik verliezen? Ik kon alleen maar winnen. En dus besloot ik te gaan voor de hoofdprijs: mijn mooiste leven.

Denk maar eens even na over situaties en gebeurtenissen uit je eigen leven.
Alles wat we doen heeft een reden. Er is een reden waarom we besluiten iets wel of niet te doen. En die reden geeft ons richting. Met andere woorden: de betekenis die je ergens aan geeft, bepaalt je persoonlijkheid, je gedrag, hoe je je voelt, hoe je reageert en de resultaten die je behaalt.
Begin vorige eeuw zei de Indiase spiritueel leraar Krishnamurti al: ‘Of we nu kapitalisten, socialisten, boeddhisten, christenen, moslims, zwart, wit of gekleurd zijn – we zijn mensen. Wat ons anders maakt is hoe we denken, onze sociale conditionering, de traditie, ons geloof, religieus of niet, het is het geloof dat we hebben in onze eigen werkelijkheid.’

Dit is het belangrijkste onderdeel van dit boek. Als vrijwel alles het gevolg is van je mindset, is het hoog tijd om meester te worden over je mind. Dat begint met het inzicht in hoe jouw conditionering – je denkpatronen en je overtuigingen – tot stand is gekomen. In de wetenschap en filosofie wordt conditionering ook wel een paradigma genoemd. Een paradigma is een complex geheel van opvattingen, een referentiekader van waaruit je de wereld om je heen interpreteert. Het is een filter waardoor je informatie opneemt, kleurt en ordent. We kijken allemaal door ons eigen, unieke filter naar de wereld om ons heen. Het vormt je denkkader en daarmee je beeld van de werkelijkheid waarin je gelooft. Het is jouw persoonlijke werkelijkheid.
Vergelijk het met je tijdlijn op social media. Jouw tijdlijn ziet er anders uit dan mijn tijdlijn. We zien andere berichten voorbijkomen. Jij hebt een andere selectie van vrienden en berichten gemaakt dan ik. Er zijn andere mensen die reageren. En een enkele keer zien we dezelfde berichten, als we bijvoorbeeld interesses delen. Het raamwerk waarbinnen onze tijdlijnen zich afspelen is vrijwel gelijk, maar jouw versie van Facebook ziet er inhoudelijk heel anders uit dan die van mij. Er zijn geen twee gelijke tijdlijnen. Zo zijn er ook geen twee gelijke mensen. Ieder individu is door de jaren heen geprogrammeerd door zijn eigen conditionering. Je weet inmiddels dat je door vragen te stellen inzicht kunt krijgen in de manier waarop je onbewust bent geprogrammeerd. Dit bewustzijn is noodzakelijk om meester te kunnen worden over je mindset. In dit hoofdstuk ga ik hier dieper op in en vertel ik je hoe je je denkpatronen en je persoonlijke programmering blijvend ten goede kunt veranderen.

Hoe conditionering werkt en hoe je denkpatronen ontstaan, is eenvoudig uit te leggen door jezelf te vergelijken met een nieuwe computer zonder besturingssysteem. De harde schijf en het werk- geheugen zijn leeg. Vanaf het moment dat je tot leven bent gewekt, worden alle indrukken van buitenaf opgeslagen. Dat proces begint al in de baarmoeder en het versnelt vanaf je geboorte. Vooral in je jonge jaren verkeer je in een zuivere staat van bewustzijn omdat je nog geen ervaringen hebt waaraan je kunt refereren. Alle informatie die je ontvangt, alle dingen die je hoort, ziet, voelt en meemaakt, sla je op. Het geheel vormt je referentiekader. Op basis hiervan begint je persoonlijke besturingssysteem zichzelf te vormen.
Het nadeel van dit proces is dat je geen idee hebt dat je zowel juiste als onjuiste informatie ontvangt en dat je geen onderscheid weet te maken in wat je opslaat. Het gevolg is dat je harde schijf (je onderbewustzijn) wordt geprogrammeerd met ontelbaar veel onjuiste gegevens. En wat gebeurt er met een computer waarvan het besturingssysteem basisfouten bevat? Er moet een update komen.

De harde schijf vult zich langzaamaan met honderdduizenden opgeslagen bestanden (ervaringen, leermomenten, informatie, gevoelens, gedachten) en nieuwe softwareprogramma’s (vaardig- heden). En telkens dringen nieuwe corrupte les en virussen het domein van de harde schijf binnen (het onderbewustzijn). Maar je bent zo overtuigd van je eigen waarheid dat je dit niet in de gaten hebt.

Je besturingssysteem kun je zien als een softwareprogramma dat bestaat uit talloze gedachtepatronen en een opeenstapeling van gewoonten. Het systeem staat je niet toe om van die geprogrammeerde software af te wijken. Op het moment dat je dat toch probeert, zal het er alles aan doen om je weer in het gareel te krijgen. Die weerstand moet je doorbreken om de software in je besturingssysteem te kunnen veranderen. Je conditionering is een mentaal programma dat vrijwel exclusief de controle heeft over je gedrag, over hoe je denkt, over wat je doet, over hoe je reageert en over hoe je je voelt.

Als je alles blijft doen zoals je het tot op heden hebt gedaan, zul je steeds dezelfde resultaten krijgen. Als blijkt dat je iets op een bepaalde manier niet voor elkaar krijgt, is het niet zinvol om die handeling nog eens precies zo uit te voeren. De kans is namelijk groot dat je dezelfde uitkomst krijgt. Dit concludeerde Albert Einstein meer dan een halve eeuw geleden. Er moet in de formule, de manier waarop je iets voor elkaar probeert te krijgen, iets veranderen. Het is een kwestie van je bewust zijn wat je doet en ontdekken wat je het beste kunt veranderen om een andere uitkomst te krijgen. Lukt het niet, dan verander je telkens iets waardoor je een ander resultaat krijgt. Blijf je aanpak wijzigen tot je de gewenste uitkomst bereikt. Als je iets aan jezelf, je gedrag of aan je bestaan wilt veranderen zul je jouw verhaal – je besturingssysteem – moeten herschrijven. En dit nieuwe verhaal moet je niet alleen geloven, je moet er diep vanbinnen écht van overtuigd zijn. Hoe vaak heb je je iets voorgenomen en is het niet gelukt? Afvallen, stoppen met roken, een taal leren, meer studeren, aardiger en begripvoller zijn voor je partner, minder alcohol drinken, meer bewegen, meer tijd voor jezelf nemen, sparen, beginnen je droom waar te maken. Als je dat allemaal zo graag wilt, waarom lukt het dan niet?

1) Omdat je besturingssysteem het niet toelaat. De software wil niet worden overschreven door een update. Het is een langdurig, diep ingesleten patroon.

2) Omdat je het niet écht wilt. Je doet wel alsof, maar je houdt jezelf voor de gek. Je bent niet in staat om je software-update te programmeren. Je hebt een gebrek aan verlangen, noodzaak, zelf- discipline, doorzettingsvermogen en wilskracht. Als je iets écht wilt, dan doe je het. Geen excuses, geen smoesjes.
De advocaat uit Rotterdam in mijn masterclass viel in een jaar 30 kilo af. En zo waren er tientallen deelnemers die kilo’s zijn kwijtgeraakt. Meer dan de helft van de rokende deelnemers is onmiddellijk gestopt met roken en minder ko e en alcohol gaan drinken. Bijna alle deelnemers van mijn programma’s zijn gezonder gaan leven en velen hebben rigoureuze beslissingen genomen om hun mooiste leven te kunnen leven. Hoe dit mogelijk was? Omdat ze het écht wilden. Opeens zagen ze in dat het een bewuste en doordachte keuze was. Maar ook omdat ze onder ogen zagen wat de negatieve gevolgen zouden zijn wanneer ze niet rigoureus het roer zouden omgooien. Die overtuiging gaf ze de wilskracht het te doen. Je moet je denkpatroon en je gewoontegedrag rücksichtslos durven te doorbreken.

Later zal ik je de techniek die hiervoor nodig is uitleggen. Waar het om gaat is dat het je vrijwel geen moeite kost als je het écht wilt. Hoe groot is je verlangen? De keuze is aan jou om iets wel of niet te doen. Het is jouw verantwoordelijkheid. Wensen en hopen doe je in fabeltjesland. Wensen en willen is niet genoeg. Maak van je willen een moeten! Als je moet, dan doe je het.

Iemand die met hart en ziel atleet is legt zichzelf continu een strenge discipline op, zonder weerstand of tegensputteren. Het beoogde plezier telt zwaarder dan de pijn die geleden zal worden. Ik hoorde Usain Bolt in een interview vertellen dat het zijn droom was wereldkampioen te worden. Zijn doel was de snelste man op aarde te zijn. Daar had hij alles voor over en daar diende hij – zoals elke kampioen – zijn leefstijl geheel op aan te passen. Jarenlang elke dag keihard trainen en over de hele linie alle regels voor een goede gezondheid in acht nemen. Dat was noodzaak. In combinatie met zijn discipline en zijn grenzeloze verlangen maakte hij zijn droom waar.

LEEF JE MOOISTE LEVEN,
Michael Pilarczyk