Als je boos, teleurgesteld of somber bent, heb je vaak de neiging je te richten op wat je níet wilt in plaats van wat je wél wilt. Ik wil niet verdrietig zijn, ik wil niet eenzaam zijn, ik wil niet dik zijn, ik wil me niet zo ellendig voelen, ik wil niet dit, ik wil niet dat. Als je gericht blijft op wat je níet wilt, vult dat je gedachten en blijf je daar onophoudelijk mee bezig. Je dagelijkse bestaan is een weerspiegeling van je gedachten. Verleg dus je aandacht naar wat je wél wilt. Wees zo concreet mogelijk. Een voorbeeld: ik wil zestigduizend euro netto per jaar verdienen in plaats van: ik wil voldoende geld verdienen of ik wil geen geldzorgen meer. Zeg niet: ik wil niet meer ongelukkig zijn. Zeg: ik wil gelukkig zijn, of beter nog, ik ben gelukkig. Verval niet in vaagheden als: ik wil gezellige, leuke vrienden om mij heen hebben, ik zou wel meer tijd voor mezelf willen, ik wil gewoon een leuk leven, of wanneer de tijd daar is ga ik doen wat ik écht leuk vind. Dit zijn intenties en die geven je richting, maar het blijven losse odders. Maak het zo concreet en meetbaar mogelijk. Beschrijf wat gelukkig zijn voor jou inhoudt. Wat moet er gebeuren zodat jij je gelukkig voelt? Neem de tijd om hierover na te denken, dit is uitermate belangrijk. Stel jezelf concrete en gerichte vragen. Hoeveel tijd wil je voor jezelf en waar heb je die tijd voor nodig? Pas wanneer je vaststelt waaraan je die tijd gaat besteden, zal je onderbewustzijn gaan meewerken om aan je wens te voldoen. Een gerichte invulling kan ook zijn om juist bewust niets te doen: rust.

Je raakt pas gemotiveerd om geld te verzamelen wanneer je een doel hebt om dat geld aan te besteden. Dat kan een paar schoenen zijn waar je verliefd op bent, een nieuwe auto of een vakantie. Je kunt zelfs financiële onafhankelijkheid willen bereiken. Mijn vraag is dan: wat bedoel je daarmee? Hoeveel geld heb je nodig om financieel onafhankelijk te zijn? Of bedoel je dat je maandelijks de beschikking hebt over een basisbedrag voor een zorgeloos bestaan? Maak dat bedrag concreet. En zorg dat je weet wat je ‘why’ is. De reden waarom je iets wilt – of sterker nog: verlangt – bepaalt hoe krachtig je intrinsieke motivatie is. Schrijf in alle gevallen het bedrag op dat je nodig hebt en laat het via je bewustzijn doordringen tot je onderbewustzijn. Daarvoor moet je rationele willen vermengd worden met positieve gevoelens, een krachtige emotie. Maar zorg eerst voor absolute helderheid. Stel jezelf gerichte, duidelijke vragen en maak wat je wilt concreet door je vragen en antwoorden op te schrijven.

Masterclassdeelnemer Frank had van huis uit meegekregen dat geld bij rijke mensen hoorde. Zijn ouders waren van eenvoudige komaf. Frank was een dubbeltje dat nooit een kwartje kon worden. En zijn vader had hem ingeprent dat hij zich geen illusies moest maken over zijn toekomst. Door de geldzorgen van zijn ouders had Frank de associatie gemaakt dat geld de aanleiding was voor hun ongelukkige leven. Om die pijn te verdoezelen had hij zich aangeleerd dat geld voor hem niet belangrijk was. Maar toen ik hem vroeg een doel te stellen zei hij: ‘Ik wil geen geldzorgen meer, ik wil gewoon gelukkig zijn.’
Wat was er gebeurd? Hij had zijn baan verloren, wat voor hem opnieuw bevestigde dat hij niet goed genoeg was. Bij elke sollicitatie was hij er vooraf al vanuit gegaan dat ze hem niet zouden aannemen. Franks vrienden waren hem lang blijven motiveren, maar hij had star vastgehouden aan zijn negatieve denkhouding. Na verloop van tijd hadden zijn vrienden steeds meer afstand genomen en voelde Frank zich een mislukkeling. Exact zoals zijn vader had voorspeld.

Door gerichte vragen te stellen en te blijven doorvragen dwong ik Frank om tot de kern te komen. Hij ontdekte dat hij zijn leven had gebouwd op de overtuigingen van zijn vader. Diezelfde negatieve denkhouding ten opzichte van geld was zijn blauwdruk geworden. Door die herkenning en erkenning was het mogelijk om dit denkpatroon te doorbreken en te vervangen door een positieve overtuiging. Frank stelde zich ten doel om zestigduizend euro te verdienen met werk waar hij plezier aan zou beleven. In het begin was hij nog niet van zichzelf overtuigd en hij had ook geen idee hoe hij dit doel zou kunnen verwezenlijken, maar hij had hoop en zijn geloof groeide. Na de masterclass volgde Frank aansluitend tien weken mijn online programma, waardoor hij meer en meer inzicht kreeg in zichzelf. Hij zag in dat een inkomen van zestigduizend euro per jaar hem veel mogelijkheden zou bieden om de kwaliteit van zijn bestaan gigantisch te verbeteren. Hij visualiseerde hoe zijn leven eruit zou kunnen zien wanneer hij maandelijks beschikte over vijfduizend euro. Die gedachte maakte positieve emoties in hem los. Zijn idee werd een verlangen. Hij stelde een strategisch plan op, startte met een omscholingscursus en vond niet lang daarna een baan waar hij gelukkig van werd. Die positieve wending zorgde voor zelfvertrouwen, hij zocht zijn vrienden weer op en hij ging zelfs sporten om aan zijn fysieke gesteldheid te werken. Toen ik Frank een jaar later tegenkwam ontmoette ik een ander mens. Twee andere mensen, want zijn positieve uitstraling had een nieuwe liefde in zijn leven aangetrokken.
Het zijn vaak invloeden van ouders of gebeurtenissen uit onze jonge jaren die diep gegroefd staan in ons besturingssysteem. Doordat ik de afgelopen jaren veel mensen persoonlijk en zakelijk heb gecoacht is me duidelijk geworden dat het persoonlijke navigatiesysteem maar al te vaak is geprogrammeerd om nooit de bestemming te bereiken. Dit komt óf omdat die bestemming niet duidelijk is, óf omdat het systeem ons telkens omleidt. Zolang je dit niet in de gaten hebt kun je jarenlang blijven ronddolen. Doorbreek dat patroon door een analyse te maken van je zelfbeeld. Waarom doe je wat je doet en waar is dat op gebaseerd? Bepaal vervolgens wat je wilt. Dat moet zó glashelder zijn dat je het eenvoudig kunt uittekenen. Tijdens mijn masterclass laat ik deelnemers eerst opschrijven wat ze willen. Daar komen soms antwoorden uit als: gelukkig zijn, leuke dingen doen, een goede baan of een goedlopend bedrijf en een liefdevolle relatie. Daarna vraag ik hen dit te tekenen. Dat is lastig tot onmogelijk als je alleen maar een vaag idee hebt. Helderheid is essentieel om je doelen te bereiken. Vervolgens moet je erachter komen wat je weerhoudt van het bereiken van wat je wilt, zodat je die obstakels systematisch kunt overwinnen.

LEEF JE MOOISTE LEVEN,
Michael Pilarczyk

Design Your Own Life
Deze gratis online cursus zal je inzichten geven over je eigen denkwijze en over je gedrag. Het resultaat? Meer geluk, succes en innerlijke rust in je leven.

Meld je aan voor onze gratis cursus